Σύντομη παρουσίαση της εφαρμογής


Οι επιχειρήσεις καλούνται σήμερα μέσα στο αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα κρίσιμα ζητήματα της κεφαλαιακής και χρηματοοικονομικής διάρθρωσής τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της υπερχρέωσης και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους.

Το δυσμενές αυτό επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τη βαθιά οικονομική ύφεση, την ελλιπή μέριμνα και βοήθεια και τη διαρκή ψυχολογική πίεση και τις αθέμιτες (σε ορισμένες περιπτώσεις) πρακτικές που ασκούν οι τράπεζες δημιουργεί ένα πεδίο ανάληψης δράσης από την ΚΕΕ και τα Επιμελητήρια - μέλη της.

Η πίεση άλλωστε αυτή προέρχεται αφενός από την ελλιπή πληροφόρηση - ενημέρωση των επιχειρηματιών ως προς τη δυνατότητα λύσεων στον τραπεζικό δανεισμό τους και αφετέρου από την έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης ώστε να μπορούν να διαπραγματευθούν τον δανεισμό τους για την επίτευξη βιώσιμων λύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΕ, έχοντας θέσει σε άμεση προτεραιότητα τη δημιουργία και παροχή από τα Επιμελητήρια σημαντικών ανταποδοτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις - μέλη τους, ξεκίνησε μια συνεργασία με το γραφείο τραπεζικών διαμεσολαβητών “V.P Negotiations”-Π. ΒΟΥΓΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Το γραφείο αυτό τραπεζικών διαμεσολαβητών, (διαπιστευμένων από την Τράπεζα της Ελλάδος), προσφέρει υπηρεσίες τραπεζικής διαμεσολάβησης για τη διευθέτηση - ρύθμιση και αναδιάρθρωση των τραπεζικών οφειλών νομικών και φυσικών προσώπων, με σκοπό αφενός την προστασία και τον απεγκλωβισμό τους από τα πιστωτικά ιδρύματα και αφετέρου την μείωση του τραπεζικού κόστους δανεισμού, την προστασία της βιωσιμότητας και της λειτουργίας τους, καθώς επίσης και την εναρμόνισή τους με το χρηματοπιστωτικό σύστημα με ευνοϊκές συνθήκες και σε υγιές περιβάλλον.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων και σκοπών σας παρέχεται:

Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη και ανάλυση δανεισμού κάθε επιχειρηματία.

Ο κάθε επιχειρηματίας - μέλος των Επιμελητηρίων που είναι ταμιακά ενήμερος, θα μπορεί να έχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη και ανάλυση του δανεισμού του σε 24/7 βάση, μέσω on-line αιτήσεων.

Κάντε τώρα την αίτησή σας στο tab "Υποβολή αίτησης" και σύντομα θα λάβετε σχετικό e-mail.